Over Ons

IJsclub oudste bestaande vereniging in Willemsoord.

De ijsclub is een van de oudste nog bestaande verenigingen in Willemsoord. De lokale krant meldt de oprichting van de ijsvereniging in 1917: ‘De scheurkalender wijst vrijdag 15 februari aan. Het dooit en de winter is even ver weg. Maar dat weerhoudt een tiental inwoners van Willemsoord er niet van om in café Klijzing de oprichting van een ijsclub te bespreken. En met succes. Nog diezelfde avond wordt er een dagelijks bestuur gevormd. Bekende namen als stationschef Snijder, meester Van der Land en Koning, de onderdirecteur van Kolonie III, nemen zitting en geven samen met de medeoprichters Willem Wierda en Jan Kist de vereniging handen en voeten. De IJsclub Willemsoord en Omstreken is geboren’.
Een ijsbaan aanleggen was niet nodig. Het Veentje, toen eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid, was groot genoeg om er wedstrijden te houden. De schaatsliefhebbers konden naar hartelust rondjes rijden zodra Koning Winter voor een mooie ijsvloer had gezorgd. De prijzen die bij de wedstrijden werden uitgeloofd, bestonden in het begin meestal uit een stuk spek of een flinke worst. Koppelwedstrijden en de estafette voor dames en heren trokken in de loop der jaren niet alleen veel deelnemers maar ook publiek. Henk en Bertha Nicola lieten als paar zien hoe sierlijk schoondansen op het ijs kan zijn en de oude Klaas van der Kamp zwierde op zijn soort kunstschaatsen dat het een lieve kust was. Er werd ijshockey op het Veentje gespeeld, tikkertje gedaan, wat nieuwtjes uitgewisseld tijdens het rijden van de rondjes. De familie Riekus Vonk, die op een steenworp van het meertje woonde, vormde jarenlang een rode draad door het wel en wee van de vereniging zodra Koning Winter toesloeg. De hele familie fungeerde vaak als baanveger, maakte scheuren dicht door er eerst wat warm water over te gieten en verwijderde waar dat kon hinderlijk riet. Dat riet was de enige dissonant. Het nam een flink deel van ’t Veentje in beslag en moest zo goed mogelijk verwijderd worden. Zo ontstond bij een wat hogere waterstand een binnen- en een buitenbaan. Maar bovenal was het altijd gezellig op het meertje. Koek en zoopie was er bij langere vorstperioden te koop vanuit de melkauto van Karst Hoen en menige verkering kwam op de Friese doorlopers tot stand. Uiteindelijk werd vele jaren later op de grens met Marijenkampen een nieuwe ijsbaan aangelegd die nu al weer vele jaren de thuishaven van de Willemsoordse ijsclub is. Inwoners van Steenwijkerwold zorgden voor ledenaanwas en met hulp van Het Heideveld, dat de locatie voor nul komma nul verhuurde, konden de kosten laag gehouden worden.
In het archief van de Opregte Steenwijker Courant is het 45-jarig bestaan van de ijsclub beschreven. Er werd destijds een korte receptie gehouden waarbij Dorpsbelang-voorzitter Daan van Neck, Willem Wierda en voorzitter Pier Salverda het woord voerden. Na de toneeluitvoering met de bekende Kallenkoters, zorgden de Sambrinco’s voor de dansmuziek. Donderdag 15 februari 1962 op de kalender. Zwieren op de houten vloer van café Stroeve, terwijl buiten de temperatuur tot ver onder het vriespunt daalde en de ijsvloer langzaam maar zeker weer dichtvroor.

Hopelijk krijgen we weer de mogelijkheid om met jong en oud te genieten van een mooi aantal schaatsdagen!